Inštalácia nového superintendenta v Insbrucku, Rakúsko

V sobotu 6. októbra 2012 bola v ev. kostole Krista Pána slávnosť uvedenia do úradu novozvoleného superintendenta diecézy Salzburg-Tirol Oliviera Dantine. Inštaláciu vykonal biskup cirkvi M. Buenker za asistencie ďalších duchovných. 39-ročný rodák z Viedne pochádza z rodiny teológov. Aj jeho dedo a otec boli duchovnými a vo vysokých cirkevných postoch. Teológiu vyštudoval vo Viedni, Berlíne a v Jeruzaleme. Od roku 2002 pracoval ako zborový farár v Grosspetersdorfe v južnom Burgenlande.- Známy je ako profesor systematickej teológie vo Viedni. Je ženatý s farárkou Silke Dantine, s ktorou majú syna Jakuba. Pozícia superintendenta v Rakúsku je rovná pozícii diecézneho biskupa v katolíckej cirkvi. Na starosti bude mať 16 cirkevných zborov s 30 tisícmi veriacich evanjelikov v diecézi Insbruck-Tirol. V úrade nahrádza superitendentku Lujzu Muellerovú, ktorá išla do penzie.

(www.evang.at)

Komentovať