Inštalácia vojenského biskupa vo Fínsku

V utorok 9. októbra 2012  vo večerných hodinách bude v katedrále v Helsinkách uvedený arcibiskupom Ev. lut. cirkvi Fínska K. Mäkinenom do úradu vojenského biskupa 49 -ročný teológ Päkka Särkiö. Novozbolený vojenský biskup začal službu 1. septembra a v tejto funkcii bude päť rokov. Nahradí svojho predchodcu biskupa Hannu Niskanena, ktorý odišiel do penzie.

(evl.fi)

Komentovať