4. SEPTEMBER

                              4. SEPTEMBER

 

Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa,  či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Filipským 3, 12

 

     Veriacemu nič neškodí viacej ako to, že si namýšľa, že už uchvátil, a nie je potrebné, aby ďalej hľadal. To je príčinou, že mnohí odpadnú, že po istote a lenivosti prichádza vädnutie a malátnosť. Kto sa rozhodol, že bude kresťanom, ktorý je nedokonalý, počína si tak, že sa zamýšľa nad tým, že ešte nijakým kresťanom nie je, ale snaží sa hľadať spôsob, aby sa kresťanom stal. Tento život nie je zbožnosť, ale dospievanie v zbožnosti, nie je zdravie, ale uzdravovanie, nie je hotová postava, ale dorastanie do nej, nie je tichom, ale cvičením k pokoju. Nie sme ešte dospelí; dospievame.  Nie je to ešte skutočnosťou, ešte sa to nestalo; je to však v chode a v rozbehu. Nie je to cieľ; je to cesta. Kresťan sa kresťanom stáva, ešte ním nie je. Kto je kresťan, ešte nie je dospelým kresťanom, kto si však namýšľa, že už sa stal kresťanom, ktorým sa len má stať, nie je ničím. Lebo my siahame po nebesiach, nie sme však ešte v nebesiach. A ako sa do nebies nikdy nedostane, kto si namýšľa, že už je v nebi, v nebi je už ten, ktorý po nebi siaha a cestu k nemu hľadá. Tak prepodivný je dej onej ríše.

 

                           Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať