3. AUGUST

3. AUGUST

Kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.

Ján 16, 2 b

Náš milý Boh ma necháva padnúť len do takých hriechov, ktoré poznám, ktorým rozumiem a uznávam, že sú to hriechy. Nie však do takých, ktoré nepokladám za hriechy, ale ani veľkou cnosťou a svätosťou by som ich nenazval.

Nášho Pána Boha iste mrzí najviac to, že niekto hriech ešte aj obraňuje a nepokladá ho za bezprávie; takto dopadol Saul.

Hriechy, ktoré nie sú hneď navonok poznateľné, sa vzťahujú k prvej tabuli (to znamená proti 1.- 3. Prikázaniu), Saul hrešil proti prvej, Dávid proti druhej Desatora. Hriešnici, ktorí sa previnia proti druhej tabuli, ľahko prichádzajú k pravde a polepšeniu života prostredníctvom kázne pokánia; druhí však, ktorí sa previňujú proti prvej tabuli, nenachádzajú pravdu vôbec, alebo veľmi vzácne; lebo svoju mienku nezmenia, ale pokladajú ju za správnu.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať