Katolíci a evanjelici prechádzajú “od konfliktu k súčinnosti”.

 Komisia pre luteránsko – katolícky dialóg v rámci prípravy k oslavám 500. výročia reformácie pripravila spoločný dokument. Text má názov "Od konfliktu k súčinnosti."Spoločné oslavy reformácie boli posúdené na 4. plenárnom zasadnutí komisie v Ekumenickom inštitúte Johanna Adama Mellera v Paderborne, Nemecko.Dokument pripomína, že toto výročie je totožné s 50. výročím začatia luteránsko – katolíckeho dialógu v r. 1967. Dialóg bol iniciovaný SLZ a Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov. Sviatosť Krstu robí luteránov a katolíkov členmi jedného Tela Kristovho.Za 50 rokov dialógu sa dosiahol už istý stupeň pokroku , ale je ešte dosť deliacich problémov. Paderborská komisia sa ešte oboznámila s projektom " Krst a rastúca kresťanská obec". Budúce zasadnutie komisie bude od 12. do 20. augusta 2013 v Japonsku. 

(www.baznica.info)

Komentovať