10. JÚL

                                                         10. JÚL

 

Neboj sa, malé stádečko, lebo zaľúbilo  sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.

 

                                                                                                                                                      Lukáš 12, 32 

 

      Keď vidíme veľa nevďačnosti a zloby u mešťanov, roľníkov a vôbec v ostatných stavoch, vedie nás to často k názoru, že celý svet je ovládaný diablom…Ale útecha musí predsa zostať… že ešte vždy žije niekoľko ľudí spravodlivých a svätých. Boh nikdy nezostáva bez ľudu, lebo je Bohom milosrdenstva a súdu: tým, ktorí nie sú nekajúci, ale pokorní, odpúšťa, zachraňuje ich a vedie. 

     Pravá cirkev je úplne maličkým stádočkom, má len niekoľko alebo nijaké vyhliadky do budúcnosti, ocitá sa pod krížom. Nepravá cirkev je nádherná, slávna, prekvitá a má krásne, veľké vyhliadky do budúcnosti – ako Sodoma. Preto v cirkvi, s cirkvou a za cirkev sa modlievajme; pretože sú tri veci, ktoré cirkev zachovávajú a vlastnej cirkvi prináležia.

     Po prvé: verne učiť, po druhé: vytrvalo sa modlievať, a po tretie: trpezlivo trpieť.

 

                                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať