15. JÚN

                                                         15. JÚN

 

Pamiatku spravil svojim divným skutkom, Hospodin milostivý je a milosrdný.

 

                                                                                                                                                 Žalm 111, 4

     

     Žalmista nám predkladá nielen meno Božie alebo Pánovo, ale aj milostivého a milosrdného Pána. Lebo meno Boh a Pán skrývajú v sebe čosi desivé, pretože sú to mená Majestátu. Avšak výrazy ako  “milostivý”  a “milosrdný” obsahujú útechu a radosť. A ja neviem, či sa Boh niekde v Písme necháva milšie pomenovať. Nedávaj Mu teda nijaké iné mená vo svojom srdci, nekonaj inak ani vo svojom svedomí; spôsobíš Mu bezprávie a najväčšiu bolesť, a sebe najvyššiu škodu. On platí hnevom a trestom len do štvrtého pokolenia; v láske dosvedčuje svoje milosrdenstvo nielen do štvrtého, piateho, desiateho alebo dvadsiateho pokolenia, ale do mnohotisícového pokolenia. Jeho vlasntým dielom je dobrota; hnevlivosť však znamená čosi cudzie.

 

                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať