Menšinové kresťanské cirkvi v Grécku sú ochromené krízou

Kresťanské menšinové cirkvi v Grécku sú ťažko postihnuté hospodárskou krízou , klesajúcimi príjmami a zvyšujúcimi sa daňami. V rovnakom čase rastie potreba sociálnej práce cirkvi."Je ťažké dosiahnúť rovnopváhu rovnice", hovorí pastor gréckej evanjelickej cirkvi Panagoitis Kantartzis z Atén. Približne 97% gréckej populácie patrí ku pravoslávnej cirkvi, čo znamená, že ostatné kresťanské cirkvi sú veľmi malé. Spoločné pre menšinové cirkvi je, že sú sebestačné zo zbierok a milodarov. Podľa Dimitriosa Boukisa , gen. tajomníka synody gréckej ev. cirkvi, ktorá má 25 cirkevných zborov, príjmy cirkvi klesli o 40%. Navyše cirkev musí platiť zvýšené dane za nehnuteľnosti. Cirkev bude musieť znížiť platy pastorom, aby mohla zachovať sociálnu a duchovnú činnosť.O pomoc požiadali aj zahraničné cirkvi.

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať