2. MÁJ

2. MÁJ

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Žalm 32, 8

Prosíš, aby som ťa vykúpil; netráp sa; nepoučuj ma, nepoučuj ani seba, spoľahni sa na Mňa, chcem ti byť dokonalým Majstrom, chcem ťa viesť cestou, v ktorej budem mať záľubu. Zdá sa ti, že je stratené, ak sa nedeje, ako si praješ; tvoje zmýšľanie je ti márnosťou a prekáža mi, musí sa diať nie podľa tvojho rozumu, lež nad tvoj rozum. Utop sa v nerozumnosti, potom ti dám svoj rozum.

Nerozumný je prirodzený rozum; nevie, kam ideš, čo je potrebné vedieť. Je to cesta kríža, ktorú nedokážeš nájsť, ale musím ťa viesť ako nejakého slepca; preto nie ty sám, nie človek, nie nejaké iné stvorenie, lež ja, ja Sám chcem ťa sprevádzať svojím Duchom a Slovom cestou, ktorou máš putovať; nie dielo, ktoré si vyvolíš, nie utrpenie, na ktoré myslíš, ale to, čo je proti tvojmu mysleniu, voľbe, túžbe, tu vediem, tu volám Ja. Ty tu zostaň len žiakom; prišiel čas, tvoj Majster je tu, teda nebuď ako kôň alebo iné nerozumné zviera.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať