17. APRÍL

Lukáš 16,22

Nijaký človek nie je taký ochotný a na najrôznejšiu službu a pravdu pripravený a spoľahlivý ako sú milí anjeli. Preto si máme uvedomiť, že naši najlepší a trvalí priatelia sú neviditeľní, ďaleko prevyšujú svojou vernosťou a priazňou, oddanosťou a skutočným priateľstvom priateľov viditeľných, ktorých máme.

Ak sa s istotou vraciam domov a ukladám sa na lôžko v presvedčení, že dobrí anjeli majú príkaz na mňa dozerať, o čo istejší a bezpečnejší môžem byť, keď pôjdem poslednou cestou pod zem, k červom do hrobu, budú tu milí anjeli a odprevadia ma, aj moju dušu zanesú do lona Abrahámovho.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať