Ruská Veľká noc v Skalici, Trenčíne a Nitre

Po veľkom úspechu dvoch koncertov Vianočný spev pre život v decembra 2011 v Bratislave prichádza slávny Veľký zbor donských kozákov opäť na Slovensko.

 

Pod svojim oficiálnym menom, Bolschoi Don Kosaken (registrovaný je v Rakúsku) uvedie tri koncerty Ruská Veľká noc (podľa juliánskeho kalendára 15. apríla 2012)

 

vo štvrtok 19. apríla 2012 o 18.00 hod. v Evanjelickom kostole v Skalici

v sobotu 21. apríla 2012 o 18.00 hod. v Evanjelickom kostole v Trenčíne

v nedeľu 22. apríla 2012 o 18.00 hod. v Evanjelickom kostole v Nitre.

 

Vstupné 10 €, seniori +60 a ZŤP 5 €, deti majú vstup voľný

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal,  na farských úradoch

a v mestách:

Skalica: TIK – Námestie Slobody 14, 034/664 5341, 0915 723 216, tik@skalica.sk

Trenčín: Kultúrno-informačné centrum, Mierové námestie 9, 032/6504 709, kic@trencin.sk

Nitra: NISYS, Štefánikova tr. 1, 037/ 16 186, 037/ 741 09 06, info@nitra.sk

 

Koncerty organizuje agentúra Konzertdirektion Lera (manažérka zboru Valerie Houdjakov: 00436643015210; lera@bdk.at).

 

V programe koncertov sú pravoslávne sakrálne spevy, ktoré vyvrcholia
známou veľkonočnou skladbou Christos voskrese. V piesni na zvolanie
sólistu Christos voskrese odpovedá zbor Voistinu
voskrese!
V druhej časti koncertu zaznejú pôsobivé ruské a ukrajinské ľudové piesne.

Info: www.juras.sk

Komentovať