9. APRÍL

                                                             9. APRÍL

 

A odpúšťajte si,  (…) ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.

 

                                                                                        Kolosenským 3, 13 b, d

 

 

     Musíme ochotne odpúšťať a zabúdať na to, čo spôsobovalo bolesť; ako naložil s nami a ešte nakladá Boh, keď nám viny odpúšťa, že z registra vyčiarkava a už na ne nikdy nespomína. Avšak nielen to, že odpustíš tak, že už si na previnenie nespomenieš, ale tak, že budeš mať voči svojmu blížnemu rovnako priateľské srdce, ako predtým než si ho urazil. 

Ak zostáva tŕň v srdci, nie si voči nemu priateľský a dobrotivý ako predtým, je znak, že si nezabudol, ani zo srdca neodpustil, a zostávaš rovnakým všetečníkom ako ten, ktorý prichádza pred oltár a chce Bohu slúžiť, ale srdce má plné zlosti, závisti a nenávisti. Na to však dbajú ľudia veľmi málo, pohybujú sa všetci v peknej maske, nehľadiac vonkoncom na to, ako ich srdce obstojí pred touto prosbou, ktorá nestrpí nijaký hnev ani nenávisť voči blížnym.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať