Zasadala biskupská konferencia ELCA

1. až 6. marca t.r. konalo sa v Itasca ,Il. zasadnutie Biskupskej konferencie Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA). Ide o poradný orgán tejto cirkvi. Jej členmi je 65 dištriktuálnych (synoda) biskupov, vedúci biskup a tajomník. 3. marca so správou vystúpil vedúci biskup M. Hanson. O.i. povedal:"ELCA je cirkev hlboko zakorenená a súčasne stále novo pracujúca." Myslel tým službu a aktivity cirkvi na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Biskup hovoril i o stretnutí vo Vatikáne a o návšteve Stredného Východu. Na zasadnutí prehovorila aj pokladníčka cirkvi Rev. Norma Linden. Referovala o príjmoch a výdavkoch cirkvi. Príjem v r. 2011 bol 67 mil. USD, čo je nárast o 0,3% oproti predchádzajúcemu roku.Ku koncu jan. 2012 pre opustenie ELCA v prvom hlasovaní sa zúčastnilo 904 zborov, z nich 232 bolo neúspešných, čiže ostávajú vo zväzku ELCA. Cirkev po druhom hlasovaní opustilo 613 cirkevných zborov. ELCA však  rozvíja plán 345 nových zborov pre afroameričanov, ázijcov, indiánov a latinoameričanov.

(www.elca.org)

Komentáre k “Zasadala biskupská konferencia ELCA

Komentovať