Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny
pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská ulica, Bratislava
Streda 7. marca 2012, 19.00 h

Program:

Ocenenie víťazov Súťaže mladých onkológov

Operné árie a neapolské piesne (W. A. Mozart, G. Verdi, G. Donizetti, Ch. Gounod, G. Puccini, E. de Curits,  R. Leoncavallo a ď.)

Účinkujú:

Spevácke sexteto OVSEPIANOVCI (Gurgen Ovsepjan a jeho žiaci Juraj Hollý, Martin Gyimesi, Roman Krško, Igor Strojin, Pavol Oravec)

Hosť: Aneta Mihályová – soprán 

orchester Sinfonietta Bratislava

Dirigent Branko Ladič

 Vstupné 8 € /5 € seniori nad 65 rokov, ZŤP
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal

Info: Ján Juráš, Ars ante portas, o. z., 0905 716 851, jan@juras.sk, www.juras.sk

Deň Výskumu rakoviny – 7. marec
S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného
onkologického výskumu vyhlásila Nadácia Výskum rakoviny (www.nvr.sk) každoročne 7. marec za Deň výskumu rakoviny
s mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

Tri hlavné ciele špeciálneho dňa venovaného onkologickému výskumu:

1. ukázať pacientom a ich rodinám, čím konkrétnym im výskum pomáha 

2. presvedčiť lekárov – onkológov, že ich spolupráca na výskume je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou

3. pripomenúť vláde SR nutnosť zahrnúť špeciálny program aplikovaného výskumu do Národného onkologického programu a súčasne aj medzi priority znalostnej ekonomiky na Slovensku.

 

Komentovať