Atle Sommerfeldt -nový biskup v diecéze Borg,Nórsko

Minister pre cirkevné záležitosti v Nórsku dnes 28. okt. 2011 vymenoval za nástupcu Helgy Haugland Befuglien v úrade biskupa diecézy Borg 60-ročného teológa Atle Sommerfeldta. Experti ho považujú za dobrého a skúseného v medzinárodných záležitostiach, v diakonii a sociálnej práci, ktorý prinesie know-how do biskupského kolégia. Ním sa počet biskupov v kolégiu doplní na číslo 12. Sommerfeldt sa narodil 22. nov. 1951. Teologické štúdia ukončil r. 1980. Pracoval ako zborový farár v diecéze Oslo, potom bol gen. tajomníkom ER Nórskych cirkví a zástupcom gen. taj. Botswanskej kresťanskej rady. Ostatných 17 rokov zastával funkciu gen. tajomníka Cirkevnej pomoci v núdzi. Jeho vysviacka za biskupa sa bude konať 29. januára 2012 v katedrále vo Fredrikstade.

(www.kirken.no)

Komentovať