Ako študovať Písmo (II)?

Dávnejšie som písal o nekonvečných metódach čítania Písma (Ako študovať Písmo?). V poslednom čísle časopisu Testimonia Theologica je zaujímavý článok Dr. Benku na tému zbožnosti ev. farárov, kde okrem iného spomína: "Karol Gábriš hovorí v tomto súvise o trojakom vnímaní určitého odseku Biblie:

  1. Teológ potrebuje pri čítaní Biblie rozlíšiť poslanie jednotlivých kníh Biblie, ba priamo aj niektorých častí Biblie. Je praktickým postupom pri čítaní postaviť si otázku, čo znamenalo to – ktoré miesto v Biblii pre dobu, v ktorej bolo napísané (v tomto ohľade je kresťanstvo vždy viazané na dejiny, uprostred ktorých vzniklo).
  2. Druhou fázou je pokus zistiť, či môžeme vidieť, čo znamená to – ktoré miesto z Biblie pre cirkev (určite znamená, ale rozoznať to možno až pri uvedomení si potreby dať cirkvi to miesto pri vlastnom spasení, ktoré má mať).
  3. A napokon je potrebné rozoznať podstatu toho – ktorého miesta pre samého čitateľa – až potom má Bibliu naozaj otvorenú".

Zaujíma ma, ako čítate Písmo vy?

2 Komentáre k “Ako študovať Písmo (II)?

Komentovať