Prvý pastor v Dánskej ľudovej cirkvi s islamským pozadím

. septembra 2011 bol v Kodanskej katedrále uvedený do funkcie farára pre migrantov 41-ročný prisťahovalec z Iránu Massoud Fouroozandeh,ktorý vyštudoval teológiu a bol ordinovaný za kňaza .Jeho poverenie pre túto prácu je určené na tri roky. Úlohou je urobiť most medzi tzv. imigrantskou cirkvou a Ľudovou (luteránskou ) cirkvou Dánska. Podľa niektorých odborníkov je to priam nemožné, lebo imigratská cirkev je letničého rázu a jej členovia nechcú vstúpiť do väčšinovej cirkvi.

(www.folkekirken.dk)

Komentovať