Stretnutie lídrov pravoslávnych cirkví v Istambule

Patriarchovia troch starých kresťanských cirkví sa stretli na porade v Istambule. Boli to: patriarcha Konštantinopolu Bartolomej, patriarcha Alexandrie Theodoros, patriarcha Jeruzalema Theofilos a arcibiskup Cypru Chrysostomos. Patriarchu Antiochie Ignacia reprezentoval biskup. Je zaujímavé, že reprezentanti pravoslávnych cirkví zo Strednej a Východnej Európy na porade chýbali, najmä najväčšia cirkev- Ruská pravoslávna. Príčinou sú stále spory o diptychs (poradie pripomenutia v modlitbách) a otázky autokefality (samostatnosti, nezávislosti) niektorých cirkví. 

Na porade sa jednalo o situácii kresťanov na Blízkom Východe. Sú veľmi ohrození a treba im pomáhať. Druhou – veľmi zložitou otázkou – je príprava zvolania historického celosvetového koncilu pravoslávnych cirkví tzv. panortodoxného koncilu. Ten sa pokúšajú pripraviť a zvolať už dlhé roky, no pre trvalé spory a roztržky výsledky sú chabé.

(www.eni.ch)

Komentovať