Dr.Rainer Stahl v Litve

Dr.Rainer Stahl, gen. tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) v Erlangen,Nemecko bol na návšteve Evanjelicko-luteránskej cirkvi Litvy, a síce sa zúčastnil synody tejto cirkvi  29. júna t.r. Synoda zvolila nové konzistórium cirkvi a schválili dohodu so Samostatnou ev. lut. cirkvou Bieloruska. Podľa tejto dohody biskup Litovskej lut. cirkvi Sabutis bude duchovne zodpôovedný aj za cirkevné zbory v Bielorusku a Litovská cirkev bude zastupovať záujmy Bieloruskej cirkvi v medzinárodných cirkevných organizáciach. Synodálov pozdravili početní zahraniční hostia: z USA za LC MS, Concordia seminary St. Louise, ELKRAS, Lotyšsku ELC, Severpolabskú ev.lut. cirkev v Nemecku a za MLB Dr.Stahl. Osobitne bol dr.Stahl nadšený z otvorenia mládežnického tábora "Vanagai 2011". Ide o tábor v mieste južne od Klajpedy. Na otvorení sa zúčastnilo do 450 mladých  litovských luteránov. Tábor viedol litovský farár z Chicaga Miliauskas. Finančne tento tábor tradične podporuje tiež MLB.

(www.martin-luther-bund.de)

 

Komentovať