Seminár cirkví v EÚ o pomoci Rómom

EÚ vyzýva cirkvi, aby pomáhali pri integrácii Rómov do spoločnosti. To bola téma seminára cirkevných predstaviteľov v EÚ, ktorý sa konal v pondelok 27. júna t.r. spolu s orgánom EÚ BEPA. Základom seminára bol dokument EÚ o začleňovaní Rómov do spoločnosti. Cirkvi privítali dokument, najmä z hľadiska finančnej pomoci členským krajinám ,ktoré pracujú na projektoch s touto témou. Komisár EÚ Lászlo Andor o.i. povedal:" Po prijatí dokumentu musia teraz jednotlivé členské štáty vypracovať národné integračné plány. Je preto nevyhnutné, aby vlády, cirkvi a ďalší aktéri koordinovali prácu. Cirkvi sú dôležitým činiteľom pri začleňovaní Rómov.Musíme pracovať spoločne a počítame s vašou pomocou."

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať