Slávnosť reformovaných v Komárne

V nedeľu 26. júna t.r. popoludní bude v reformovanom chráme v Komárne v rámci služieb Božích slávnosť odovzdávania diplomov tohoročným absolventom Reformovanej teologickej fakulty Univerzity Jánosa Selyiho a tiež udeľovanie titulov doktor teológie. Fakultu úspešne ukončilo desať študentov, z toho 5 žien. Na fakulte prebieha už piaty rok vzdelávanie doktorandov. Toho roku ho úspešne ukončili traja duchovní, z nich jedna žena a získajú tzv. veľký doktorát. Súčasne dvaja duchovní, z nich jedna žena dostanú tzv. malý doktorát.

(www.reformata.sk)

Komentovať