Z najbližších akcií v Myjavskom senioráte

     1.   Brat biskup Slavomír Sabol bol  požidaný Zborm biskupov, aby v tomto roku- dňa 5.júla  na misijnom stretnutí na Branči bol slávným kazateľom. V mene CZ Sobotište toto rozhodnutie vítame a  modíme sa, aby Pán požehnal aj jeho vchádzanie a vychádzanie v tomto  spoločenstve viery. Prítomní bud aj br.gen.biskup Miloš Klátik a d.brat biskup M.Krivda,  a br.dozorcivia dištriktov. V rámci bohoslužobnéh stretnutia vystúpia zborové spevokoly z Trenčianskych Stankoviec.

Začiatok SLB, z príležitosti sviatku C+M a spomienky na galejníkov  a mučeníkov našej cirkvi, ako i spomienky na M.J.Husa je o 10.00. Úryvky z PROGLASU Konštantína filozofa recituje br.Juraj Sarvaš.

 

   2.  Dňa 25.júna (najbližšia sobota) bude v CZ Krajné športový a misijný deň pokonfirmačnej mládeže MYS.

Súťaží sa v 4 športoch: futbale, streetballe, vodnom futbale, volejbale a florbale.-

     Heslá sú hneď dve: Najlepšia obrana je útok.- Dobehni na JK games 11!- začiatok v Krajnom o 8.3O.

  

     3. V nedeľu 26.júna  o 14.hod, bude stretnutie zborových spevokolov na Myjave. Organizuje VMV .

 

    4. V predvečer slávnosti na Branči- 4.júla sa pripravuje stretnutie  mládeže a mladších rodín na Branči, s koncertom  troch hudobných skupín a ďalším programom. Začiatok o 19.hod. – Na záver – opekačka.

                              Bližšie informácie podá hlavný organizátor: FÚ Brezová p.Br. 

   

   

Komentovať