Misijné dni v Maďarsku

V sobotu 28. mája t.r. sa vo všetkých troch dištriktoch Evanjelickej cirkvi v Maďarsku konal misijný deň. Spoločnou témou bol text z Gal 5,13 " …ste povolaní k slobode." Veriaci zo Západného dištriktu sa v počte 250 osôb zišli v Zalaegerszegu. Božie slovo na daný text zvestoval biskup J. Itzés. Dospelí i deti v počte do tisíc osôb sa zišlo v Bonyháde na misijnom dni Južného dištriktu. Telocvičňa Evanjelického gymnázia v Aszode bolo miestom pre stretnutie 950 veriacich Severného dištriktu. Sem prišla aj polovica duchovných z dištriktu so svojimi veriacimi.Odznela tu o.i. aj prednáška vedúceho lekára-toxikológa Gábora Zachera s názvom" Jedna tragédia Východného Balkánu".

(www.evangelikus.hu)

Komentovať