Slávnosť posvätenia nového ev. kostola v rakúskom Hainburgu

V sobotu 30. apríla t.r. bola v rakúskom mestečku Hainburg posviacka nového ev. kostola M.Luthera. "Nový kostol je miestom tolerancie a zmierenia", povedal superintendent domácej diecézy Dolné Rakúsko – Paul Weiland. Slovo Božie zvestoval biskup ECAV v Rakúsku M.Bunker. Prítomných pozdravil v mene susednej ev. cirkvi gen. biskup ECAV M. Klátik. Nový kostol postavili za krátkych deväť mesiacov. Náklady činili 1,4 milióna €. Kostol bol postavený z milodarov veriacich, darov jedntlivcov, sponzorov , krajinskej vlády,  Spolku ML a GAW a i. Chrám je krásne, moderné architektonicky skvostné dielo, opierajúce sa o teologické myšlienky. V streche sú tri svetlíky – symbolizujúce Trojicu. Chrámová loď má tvar stola.Tým je zobrazené spoločenstvo pre miesto pokoja a koncentrácie. Chrám má plochu 300 m2. Na novom kostole je 30 t vážiaca oceľová strecha. Čelná stena do ulice Poststrasse je z preloženého skla. Vedľa kostola je postavená 20 m vysoká oceľová zvonica. 

(www.evang.at)

Komentovať