Služby Božie na Veľkú noc v Bratislave

Služby Božie na Zelený štvrtok, 21. 4. 2011

Nový kostol, Legionárska ulica
18.00  h Služby Božie s Večerou Pánovou (Grešo) 

Malý kostol, Panenská ulica (vchod je  z Lýcejnej ul.)
12.00 h  anglické Služby Božie s Večerou Pánovou
18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková)

Zborový dom v Dúbravke, Schneidera – Trnavského 2
18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Šefranko)

 

Služby Božie na Veľký piatok, 22. 4. 2011

Veľký kostol, Panenská ulica
  9.30 h  pašiové Služby Božie a Večera Pánova (Polcková)
18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková)

Nový kostol, Legionárska ulica
  8.30 h  Služby Božie (Mišina)
  9.30 h  pašiové Služby Božie a Večera Pánova (Šefranko)
18.00 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Grešo, Mišina)

Malý kostol, Panenská ulica (vchod je  z Lýcejnej ul.)
  8.15 h  nemecké pašiové Služby Božie (Polcková)
11.00 h  maďarské pašiové Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková)
19.00 h  anglické Služby Božie s Večerou Pánovou

Zborový dom v Dúbravke, Schneidera – Trnavského 2
10.30 h  pašiové Služby Božie a Večera Pánova (Mišina)

Služby Božie na Veľkú noc  – Veľkonočná nedeľa (24. apríla 2011)

Veľký kostol, Panenská ulica 
  9.30 h  Služby Božie (káže gen. biskup Klátik, liturguje Polcková)

Nový kostol, Legionárska ulica
  8.30 h  Služby Božie (Grešo)
  9.30 h  Služby Božie (Mišina)

Malý kostol, Panenská ulica (vchod je  z Lýcejnej ul.)
  8.15 h  nemecké Služby Božie s Večerou Pánovou (Polcková)
  9.30 h  anglické Služby Božie s Večerou Pánovou
11.00 h  maďarské Služby Božie (Hlačoková)
18.00 h večerné Služby Božie (Mozola)

Zborový dom v Dúbravke, Schneidera – Trnavského 2
10.30 h  Služby Božie (Grešo)
18.00 h  Služby Božie  (Kolesárová)

Služby Božie na Veľkonočný pondelok (25. apríla 2011)

Veľký kostol, Panenská ulica 
   9.30  Služby Božie s Večerou Pánovou (Hlačoková)

Nový kostol, Legionárska ulica
  8.30 h  Služby Božie (Šefranko)
  9.30 h  Služby Božie s Večerou Pánovou (Grešo)
18.00 h  Služby Božie (Mišina)

Malý kostol, Panenská ulica (vchod je  z Lýcejnej ul.)
18.00 h Služby Božie (Polcková)

Zborový dom v Dúbravke, Schneidera – Trnavského 2
10.30 h   Služby Božie s Večerou Pánovou (Šefranko)

Viac informácií nájdete v pravidelne aktualizovanom bulletine: www.ecavba.sk

 

Komentovať