V Maďarsku sa pripravuje nový zákon o cirkvách

30. marca bolo v Budapešti rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva pre verejnu správu a spravodlivosť, Szászfalvi Lászlóa so zástupcami štyroch historických cirkví v Maďarsku o príprave nového zákona o cirkvách. Evanjelickú cirkev v Maďarsku zastupoval predsedajúci biskup Gáncs Péter. Po rokovaní sa predstavitelia cirkví vyjadrili uspokojene o obsahu návrhu . Ďalšie rokovanie cirkví a štátnych orgánov bude už na odbornej úrovni. Zákon by poslanci mali prerokovať ešte v prvom polroku t.r.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať