Komentáre k “Za Rastislavom Hvožďarom

 1. lubo batka st

  V Senici 2.marca 2021

  Vážená pozostalá rodinka Hvožďarová, milý brat Miroslav!

  Dovoľte vysloviť Vám úprimnú sústrasť pri náhlom odchode Vašich drahých – a mojich oltárnych spolubratov – jednak manžela a otecka Miroslava a teraz aj syna a brata Rasťa.

  I keď vieme, že máme byť pripravený odísť na Pánovo zavolanie, je to iste mimoriadne náročná chvíľa a skúška, keď sa v krátkom časovom odstupe lúčite s najbližšími, ktorí Vás mali radi a ktorí boli Vášmu srdcu najvzácnejší. Nech Vás poteší a posilní v tieto chvíle slovo a sľub nášho Pána a Spasiteľa, ktorý povedal: “Pretože ja žijem, aj vy budete žiť!”

  Tak, ako ste sa vždy vkladali do Jeho milostivej vôle, tak chceme urobiť spolu s Vami aj my dnes. Nech Vás povzbudí a posilní Pánova láska a vernosť. On sám sa prihovára za svojich vzdychaním nevysloviteľným, ako to poznáme aj z Jeho arcipastierskej modlitby: ” Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal..”
  (J 17,24)

  K mnohým modlitbám a vzdychom pripájame sa aj my v našej rodine, v duchu slov ap.Petra:
  ”Požehnný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veseľte sa z toho …hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania…dosahujúc cieľ svoje viery, spasenie duší”. ( 1 Pt 1, 3 – 9)

  Pokoj Vám! Ľubomír Batka st. s rodinou

Komentovať