ECAV v programe verejnoprávnych médií 20.1.-4.2.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 20.1.- 4.2.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 20.1.- 4.2.2021
  •  18.01.21
  •   Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier
  •   Z médií

ROZHLAS

STREDA – 20. január 
Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť 17.30
Kazateľ: Ivan Eľko

ŠTVRTOK – 21. január 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 23. január 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 24. január  
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích 9.05 z evanjelické kostola v Slovenskej Ľupči
Kazateľ: Ján Jakuš, zborový farár
Kantor: Peter Čabrák
Piesne: 32, 495, 219, 484  A85

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 28. január 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 30. január 
Rádio Regina 
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 31. január  
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 4. február
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

…………………………………………………………………………………………………………………….

TELEVÍZIA

NEDEĽA – 24. január 
:2 Orientácie 12.50 – 13.16
Slovo 19.50 – 19.54 Príhovor Márie Popičovej, seniorky Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
:1 Slovenský panteón 20.30 – 21.16 Ľudovít Štúr

UTOROK – 26. január 
:3 Katera 12.55 – 13.58 Filmová adaptácia poviedky B. S. Timravy 

STREDA – 27. január
:2 Do kríža, diskusná relácia 22.15 – 23.05
:3 Veľké šťastie 12.55 – 13.44 Filmová adaptácia novely B. S. Timravy 

ŠTVRTOK – 28. január
:2 Historická panoráma 15:00 – 15:25 Dokument o účasti generálov Goliana a Viesta v protifašistickom odboji 

PIATOK – 29. január
:3 Na jednom dvore 12:55 – 13:25 Televízna adaptácia poviedky B. S. Timravy

SOBOTA – 30. január
:3 Televízny prenos Služieb Božích 18.00 – 18.55 z CZ Galanta, filiálka Matúškovo
Kazateľ: Miroslav Kerekréty

NEDEĽA – 31. január
:2 Televízny prenos Služieb Božích  10.00 – 11.00 z CZ Galanta, filiálka Matúškovo
Deň priateľov Samaritána 
Kazateľ: Ivan Eľko

Komentovať