Opravy kostola na Košariskách

Sanácia vlhkosti a rekonštrukcia elektroinštalácie kostola v Košariskách

Sanácia vlhkosti a rekonštrukcia elektroinštalácie kostola v Košariskách

Cirkevný zbor ECAV Košariská-Priepasné v minulom roku 2020 realizoval dva samostatné projekty spojené s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky – evanjelického kostola v Košariskách. Oba projekty boli realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR.

Projekt s názvom „Evanjelický kostol Košariská, miesto trvalo spojené s osobnosťou gen. M. R. Štefánika – sanačné práce na obvodovom plášti kostola – sanácia vlhkosti“ bol realizovaný s poskytnutou dotáciou na základe Zmluvy MKSR č.MK-3794/2019/1.1. Cieľom vykonaných sanačných prác bolo zabezpečiť odvlhčenie nadzemnej časti obvodového muriva kostola. Celá nadzemná časť obvodových múrov je chránená voči ďalšiemu prenikaniu zemnej vlhkosti vďaka vytvoreniu hydroizolačnej clony prostredníctvom technológie injektáže muriva tlakovo aplikovanou krémovou hydrofobizačnou, tesniacou látkou. Pri prácach boli najskôr navŕtané obvodové múry naprieč, z vonka i z vnútra, tesne nad úrovňou podlahy v jednej línii a následne boli vrty napustené izolačnou látkou. Odstránením zamokrenia spodnej časti múrov a postupným vysušením muriva, tak vznikne možnosť obnoviť pôvodné omietky v interiéri.

Súčasne v minulom roku náš cirkevný zbor realizoval projekt s názvom ,,Evanjelický kostol v Košariskách, č. ÚZPF 10965/1 – obnova vonkajších a vnútorných rozvodov elektrického vedenia, ktorého premetom bola rekonštrukcia elektroinštalácie kostola v rámci ktorej sa okrem iného vymenila kabeláž a ako nové pribudli rozvody zvukových káblov.

Po ukončení prác bolo nutné poopravovať porušené omietky a vymaľovať steny kostola. Uskutočnila sa tiež spoločná brigáda, v rámci ktorej sa vyčistil celý interiér kostola. Všetky rekonštrukčné práce, ktoré náš cirkevný zbor vykonal v minulom roku sú súčasťou kontinuálnej starostlivosti o náš chrám Boží.    

Komentáre k “Opravy kostola na Košariskách

Komentovať