Inštalácia biskupa v SEAVC v Srbsku

Inštalácia biskupa v SEAVC v Srbsku

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

UVEREJNENÉ 31. 10. 2020

Veľký evanjelický sviatok – Pamiatka reformácie, ktorý dnes svätíme, v tomto roku je pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku obzvlášť významný. Po takmer dvoch desaťročiach došlo totiž k zmene vo vedení našej cirkvi a na jej čelo sa dnešným dňom oficiálne dostal Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínskeho cirkevného zboru. Slávnosť inštalácie prebiehala predpoludní v kulpínskom evanjelickom chráme Božom. Inštalačnú kázeň mal odchádzajúci biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský, ktorý Jaroslava Javorníka do funkcie aj slávnostne inštaloval. Po verejnom sľube inštalovaného nasledovala promulgácia – vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením s odovzdaním biskupského kríža. Čestný biskup Samuel Vrbovský a dvaja najstarší kňazi: senior báčsky Vladimír Valent a Ján Cicka, farár padinský inštalovanému v duchu praxe prvotnej cirkvi udelili požehnanie skladaním rúk, primeranou výpoveďou z Písma svätého a bozkom na čelo.

    V záverečnej časti Slávnostných služieb Božích Vladimír Lovás, farár aradáčsky predniesol Antifónu 63 a Ján Záhorec, farár pivnický spievaný Otče náš. Po Áronovskom požehnaní d.p. Jaroslava Javorníka nasledovala pieseň Hrad prepevný. Zaspievali ju prítomní v kostole a prostredníctvom video nahrávky aj kulpínsky spevokol a Komorný zbor Zvony zo Selenče.

Dr. Juraj Súdi, kantor v Selenči, rodisku Jaroslava Javorníka, spolu so synom Jurajom pre inštaláciu nacvičili niekoľko piesní, ktoré spoločne zaspievali Spevácky zbor Zvony zo Selenče a domáci spevokol cirkevného zboru z Kulpín za sprievodu selenčského Orchestríka doplneného husľami bratov Jána Martina a Andreja Javorníkovcov, biskupových synov a trúbkou farára Miroslava Poničana z Lalite, ktoré sa premietali na video bime. Video nahrávky si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11060-pripravy-na-instalaciu-biskupa-seavc-v-srbsku Juraj Súdi so synom kantorovali dnešné Slávnostné služby Božie.

Na farárskej konferencii, ktorá prebiehala v marci Jaroslav Javorník bol väčšinou hlasov kňazov navrhnutý ako jediný kandidát za biskupa našej cirkvi. Synodálne presbyterstvo schválilo návrh a Slávna Synoda na svojej elektronickej schôdzi 01.júla 2020 návrh a voľbu potvrdila. Dnešnou inštaláciou sa 45 – ročný Jaroslav Javorník, oficiálne stal siedmym biskupom Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Úrad biskupa bude zastávať v najbližšom šesťročnom funkčnom období (2020 – 2026).

Pán Boh nech požehnáva kroky nového biskupa pri práci na vinici Pánovej ako dobrému pastierovi na čele Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku.

Katarína Pucovská

Komentovať