Jozef Gašparík-Leštinský – Tečú časy

Tečú časy, ako rieka
ta, do mora večnosti,
rok za rokom preč utieka
do ďalekej prešlosti:
i dnes práve ta sa sberá
a od nás preč sa odberá
rok na odchod hotový
a príde nám rok nový.

Tečte časy, tečte stále,
dľa Božieho zákona,
a my žime k Božej chvále,
každý z nás nech tak koná,
by žil s bližným v dobrej shode,
v cirkvi, vlasti i v národe
a mal srdce, ako chrám:
tak to chce mať Pán Boh sám.

1897

Komentovať