Vianočný príhovor k deťom

Vianočný príhovor k deťom

               

Vianočný príhovor k deťom

Očká Tvoje, Jezuliatko,

nech spočinú v túto chvíľu –

chvíľu svätú, chvíľu milú-

na nás sladko!

V rúčkach Tvojich k šťastiu kľúče,

ohlás sa nám! Vôkol sme, hľaď!

Daj sa nám vziať na náručie!  Amen (M.R.)

Text: Lk 2, 15 – 17:

        Milé deti! Milí rodičia, starí rodičia, bratia a sestry!

       Čo sa to stalo, že sa nás tak veľa stretáva v našom kostolíčku?

Aká je príčina toho, že si tak mnohé deti i rodičia dnes povedali: “Poďme do kostola a viďme, čo sa to stalo”! Myslím, že si tak povedia aj zajtra a v ďalších nasledujúcich dňoch.

       Odpoveď poznáme iste všetci: priblížili sa opäť tie krásne sviatky na ktoré sa vždy všetci tešíme i pripravujeme. Prichádzajú Vianoce – “Čas radosti, veselosti…”.

       Pre nás začínajú už týmto dnešným večerom a touto detskou slávnosťou a budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.

    Vieme už všetci, čo sú to Vianoce? Čo slávime a koho oslavujeme? Myslím, že to vedia už aj tí najmenší medzi nami. Na utvrdenie a obživenie nášho poznania sme si prečítali na úvod slová z Lukášovho evanjelia, ktoré nám to krásne a jasne pripomenuli. 

     V mestečku Betleheme sa narodilo zvláštne Dieťa. Na svet prišlo v noci, keď všetci ľudia spali. Iba pastieri bdeli a strážili si v noci stáda svojich ovečiek. Im sa prihovoril anjel z neba a povedal im radostnú správu: Dnes sa vám narodil v meste Dávidovom, v Betleheme, Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán”.

    To boli prvé Vianoce. Noc plná svetla, jasu a veľkého tajomstva. To narodené dieťa v maštali, položené do jasieľ bolo synom Božím. Nielen synom matky Márie, ale aj Synom Božím. Na toto Dieťa čakali ľudia veľmi dlho, lebo Jeho príchod bol ohlásený už pred mnohými a mnohými rokmi. Toto Dieťa dostalo meno Ježiš – čo v našej reči znamená: Spasiteľ. Prišel na svet, aby nám povedal ako veľmi nás má rád náš nebeský Otec. Aj keď si to vlastne nezaslúžime, Pán Boh nám zásluhami svojho Syna pripravil krásnu budúcnosť. Keď Ježiško vyrástol, učil ľudí poznať lásku Božiu k nám, oznamoval a oznamuje stále, že Pán nám odpúšťa naše hriechy a zlé skutky, pretože trest za ne zobral na seba On sám. Pretrpel aj umučenie a smrť na kríži kvôli nám, aby utíšil Boží hnev a získal nám miesto v nebi. Preto ho voláme Spasiteľ, čiže Záchranca. 

   Preto sa radujeme opäť z Jeho príchodu na našu zem, na tento svet, aby sme my mohli prísť raz tam, kde je on. Je to veľmi radostná správa pre nás. Nášho Spasiteľa možeme oslovovať rozličnými menami, aby sme vyjadrili Jeho moc a našu vďaku za všetko, čo pre ľudí i pre nás získal a vydobil.  

      On sa stal človekom pre nás, aby nám bol blízky. Preto ho môžemee oslovovať aj menom: Ježiško! Dovoľuje nám takto dôverne sa Mu prihovárať a k Nemu prichádzať tu v časnosti a raz aj vo večnosti.

     O chvíľu už budete Jeho lásku zvestovať vy sami. Budú o nej hovoriť  vaše piesne, básne i scénky,  ktoré ste si na oslavu Jeho narodenia pripravili. Tí najmenší Božieho Syna oslovia: Ježiško, ale budeme počuť aj mnohé iné oslovenia: Spasiteľ, Vykupiteľ, Ježiš Kristus, vzácny Hosť, krásna Hviezda, Pán a Kráľ, alebo Mesiáš. To všetko sú mená, ktoré mu patria.  

    On nás pozná, vidí a počuje a teší sa z toho, že Mu ďakujeme za Jeho záchranu, spásu a dar večného života. Ale aj za mnohé iné dary, ktoré nám dáva a požehnáva pre tento náš pozemský život. Teší sa, ak  sa aj navzájom máme radi a snažíme sa konať tak, aby sme potešili našich rodičov, ale aj ľudí okolo nás.

   Pastieri prví, ktorí počuli radostnú novinu o narodení Spasiteľa. Preto vstali a ponáhľali sa do Betlehema, aby videli a poznali narodené Božie Dieťa. My sme prišli do kostola, lebo vieme, že Pán Ježiš je tu medzi nami a prináša nám novú radosť do našich sŕdc. Jemu na oslavu vyrozprávajte aj vy, čo ste počuli a čo ste sa naučili o Ňom a o Jeho láske k nám. Za tento dar lásky Mu ďakujme a Jeho sväté meno oslavujme dnes, ale aj po celý náš život, až na veky vekov. Amen

           Detská vianočná slávnosť – Sobotište 1988  –  Ľ.Batka st.

Komentovať