Nové vedenie Luteránskej cirkvi Arcot v Indii

Nové predstavenstvo cirkvi si zvolili delegáti Luteránskej cirkvi Arcot 6.novembra m.r. v kostole Vzkriesenia, Cuddalore,India. Predstavenstvo tvoria biskup Rev. Davadass Vijiyakumar , tajomník, pokladník, ústredný riaditeľ a referent pre správu majetku. Nové predstavenstvo bolo zvolené na obdobie rokov 2010 – 2013. Arcot Lutheran Church of India má 40 tisíc členov a je členkou Národnej Rady cirkví Indie,. Spojenej luteránskej cirkvi Indie, SLZ a SRC.

(www.asia-lutheran.org)

Komentovať