Adventná

Adventná

Dušan Miko Príď, Kriste, a do našich slabých sŕdc vstúp,nie iba na chvíľu, ale stálym hosťom v nich buď. Príď, Kriste, do každej čakajúcej duše vojdi,
nie iba na chvíľu, ale daj, nech vždy v Teba verila by. Príď, Kriste, do sveta, kde vládne nepokoj,
nie iba na chvíľu, ale nastálo ľud svoj upokoj. Príď, Kriste, a klop hlasno na naše srdca dvere,
nie iba chvíľu, ale až pokým dospejeme k viere. Príď, Kriste, nech potešia sa slabí, smutní, biedni,
nie iba na chvíľu – nateraz, ale aj po ostatné svoje dni. Príď, Kriste, vzhliadni na naše malé milé dietky,
nie iba na chvíľu, láskavo chráň ich, bez rozdielu všetky. Príď, Kriste, a všetky životy naše úplne zmeň,
nie iba na chvíľu, ale navždy na vieru pravú ich premeň. V Tebe viera, láska, nádej, vieme to iste,
spoločne voláme všetci, tak teda príď, Kriste.

Komentáre k “Adventná

 1. mathos

  Hľa, už stojí predo dvermi,
  klope Ježiš, náš Pán verný,
  zaháňa strach, starosť našu,
  nesie radosť, večnú spásu.

  Otváram srdce oddané,
  príď ku mne, Kriste, môj Pane;
  ó, príďže, príď, môj vzácny Hosť,
  daruj milosť, spásu, radosť! (ES 8-1,6)

Komentovať