Sex v kostolnej lavici

Neobvyklému obžalovaniu čelí jeden pastor z Hamburgu. V Deň pokánia a modlitieb mal v opitom stave sex so ženou v kostolnej lavici. Zástupca tlačového hovorcu Severonemeckej cirkvi potvrdil prípad. Bolo vznesené ťažké obvinenie proti poškodeniu služobných povinností duchovného. Cirkev ho uvoľnila zo služieb a prípad postúpila orgánom činným v trestnom konaní. Prípad sa stal v cirkevnom zbore sv. Petra v mestskej časti Altona. 49 ročný, ženatý farár, otec troch detí, mal okolo polnoci sex v kostolnej lavici s rovnako opitou 32 ročnou slobodnou ženou,predsedkyňou cirkevného zboru.

(www.idea.de)

Komentáre k “Sex v kostolnej lavici

  1. tabak

     Ženské hnutie v Nemecku dosahuje skutočné úspechy.  Pred  časom by tá správa znela  asi takto:  Nerozhršil-ale zhrešil!

    Opitá ženská zviedla staršie muža tým, že ho zlákala o polnoci do kostola, s cieľom aby sa spolu modlili. Nahluchlý starší pán, tomu rozumel tak, aby sa spolu mydlili . Keďže bol tiež pod vplyvom alkoholu, čo je  isteže poľahčujúca okolnosť,  dotyčnú nerozhrešil, ale  s ňou zhrešil. Keďže ide o  predsedkyňu cirkevného  zboru,  bude musieť túto funkciu zanechať  a opustiť kostolné lavice, aby sa podobné incidenty neopakovali. 

Komentovať