Obraz galejníka

Obraz galejníka

Pamätný obraz galejníka


V galérii maďarského národného múzea v Budapešti sa medzi inými nachádza obraz, ktrorý historickou udalosťou, ale i umeleckým stvárnením vzbudzuje už na pvý pohľad pozornosť a hlboký dojem v duši pozorovateľa. Je to obraz Valentína Kissa, maďarského maliara, predstavujúci ako sa jablonický JÁN PETHES, na galeje odsúdený kalvínsky kňaz, v obloku leopoldovského väzenia lúči so svojou dcérou.

Stručný obsah toho pamätného obrazu je nasledovný.
Vidíme na ňom vážnu postavu kňaza za mrežami žalára. Keď sa mu na pôvodnom obraze pozrieme do očí, musíme byť hlboko dojatí, pozorujúc premáhaný a zakrývaný síce, ale v slzavom zraku zobrazený hlboký žiaľ väzňa. Ľavou rukou, na ktorej visí reťaz si podopiera ubolenú hlavu. Podľad očí je nevýslovne prenikavý; mimovoľne sperlí sa nám v oku slza, keď sa do neho vhĺbime. Dcéra ktorá stojí vonku si zakrýva tvár bielou vreckovkou do ktorej zachytáva prúdy horkých sĺz pri lúčení s otcom. Vrkoče jej padajú okolo krku z oboch strán, hlavu má sklonenú. Plačúci obličaj nevidíme, ale aj bez toho celý jej zjav núti k bôľnemu súcitu.

Samotný obraz vyhotovil pôvodca vo viacerých spôsoboch, ktoré sa od pôvodného v detailoch líšia, ale všetky pôsobia rovnako mohutným dojmom.


Tento odtlačok je vyhotovený podľa obrazu, ktorý známy vynikajúci muž Žigmund Ivánka daroval na pamiatku Jurajovi Slávikovi, farárovi dačolômskemu. Z tohoto obrazu vyhotovil fotografiu Ján Cablk z Krupiny a poskytol ju do Tranovského kalendára v roku 1910. Kópia obrazu sa nachádza aj v zbierkach Muzeálnej slovenskej soločnosti v Turčianskom Sv.Marine, kde namiesto devy je namaľovaná žena s čiernym čepcom na hlave.
Tran.kal. 1910

Komentovať