Vízia ECAV 2020+5

Vízia ECAV 2020+5

  • Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka
  • Oznamy
VÍZIA 2020 + 5

Vízia bol všeobecný dokument, predostretý širokej evanjelickej verejnosti, ktorý načrtol oblasti, v ktorých by sa mala ECAV, resp. jej členovia, angažovať. Ako by to mali robiť, teda stratégia naplnenia týchto cieľov zostala zamlčaná. Možno úmyselne. Veriaci, ktorí na dokument zareagovali, ponúkli množstvo námetov a pripomienok, za ktoré srdečne ďakujeme. Aj na základe toho vznikol dokument, ktorý prijala na vedomie aj Synoda na svojom zasadaní, 21.6.2019 v Prešove.  

Na začiatku bol tento dokument. 

Podnety na diskusiu o vízii a programe rozvoja ECAV

Potom vznikol plagátik, ktorý sme rozposlali do CZ ECAV na Slovensku.

Vízia skladačka

Následne ste posielali vaše vzácne podnety, ktoré sme zosumarizovali do pracovného dokumentu.

Podnety prijaté k materiálu Vízia 2020

A na základe toho vznikol dokument, ktorý prijala na vedomie aj Synoda 2019.

Vízia 2020.pdf

Komentáre k “Vízia ECAV 2020+5

Komentovať