Štúdium na EBF Univerzity Komenského v Bratislave

Štúdium na EBF Univerzity Komenského v Bratislave

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje,
že pre akademický rok 2019/2020 sa uskutoční prijímacie konaniedo nasledovných študijných  programov: 

Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium):

– s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.

– s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie


Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
(3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)

V akademickom roku 2019/20020 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK  nasledovné možnosti kombinácií:

  • s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry 
  • s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry 
  • s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
  • s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
  • s učiteľstvom histórie 
  • s učiteľstvom geografie 
  • s učiteľstvom filozofie 

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

(3-ročné denné alebo 4-ročné externé  bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 

(2-ročné denné alebo 3-ročné externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk –  v sekcii „Štúdium“, podsekcii  „Pre uchádzačov o štúdium“.

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými povinnými prílohami zaslať do 29. marca 2019 na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8

811 02 Bratislava 1 

Komentovať