300 rokov luteranizmu v Petrohrade

Nemecký evanjelicko-luteránsky cirkevný zbor sv. Petra v Petrohrade konal 30. novembra t.r. na magistráte mesta tlačovku pre verejné médiá o jubileu zboru – 300 rokov trvania luteranov v meste. Terajší zbor sv. Anny a sv. Petra sú nástupcami predrevolučného nemeckého zboru sv.Petra. V súčasnosti vyvíjajú  ekumenické a medzinárodné aktivity v meste. Takou akciou je "Sviečka pamiatke 2010" – medzinárodné kresťanské motopreteky ,organizované v spolupráci s Ruskou pravoslávnou cirkvou, každoročný Svetový deň modlitieb, sviatok detí na sv. Martina (s rím. kat. cirkvou), účasť na charitatívnej práci fondu "Diakonia" a iné. Jubilejné oslavy sa budú konať od 3. do 5. decembra t.r. v katedrále sv. Petra a Pavla  , na Nevskom prospekte 22-24. Plánuje sa otvorenie výstavy ruského maliara nem. pôvodu Adama Schmidta z Jaroslavi, otvorenie trvalej -stálej Galérie pastorov Petrikirche, vedecká konferencia venovaná dejinám zboru a jeho obnovenie po rozpade SSSR, prezentácia jubilejného zborníka, koncerty starobylej hudby a slávnostné služby Božie.

(www.luther.ru)

Komentovať