Luteráni z Kirgizska na návšteve GAW

Štvorčlenná delegácia Evanjelicko-luteránskej cirkvi z Kirgizska navštívila v pondelok 29. nov. t.r. ústredie Spolku Gustava Adolfa v Lipsku. Delegáciu viedol zástupca biskupa Alexander Schanz. S vedením GAW prerokovali politickú a spoločenskú situáciu v Kirgizsku.Hostia z Ázie referovali o práci a stave ELC v Kirgizsku. Hoci v moslimskej krajine ide o maličkú cirkev so 600 členmi v 15 zboroch, o ktoré sa stará 7 pastorov a  9 kazateľov, cirkev je živá a aktívne pracuje v danom moslimskom prostredí. Svedčí o tom pred krátkym časom aj založenie Domu rehabilitácie v Biškeku, kde sa starajú o bývalých mladých trestancov,ktorí nemajú nijaké rodinné väzby. Tento projekt chce v rokoch 2011-2013 finančne podporovať aj GAW. Cirkev sa skladá väčšinou z ľudí, ktorí majú rusko-nemecké alebo ruské korene.V posledných rokoch do cirkvi prichádzajú aj Kazachovia a Kirgizi. Príkladom je Kirgízska Elmíra Mamatuchanová, ktorá je členkou tejto delegácie a podala nemeckým hostiteľom  informáciu o tom, ako ona osobne hľadala teplo a lásku v živote a o jej dlhej ceste ku Kristovi a krstu.

(www.gustaw-adolf-werk.de)

Komentovať