Má pravdu Písmo, alebo my?

Má pravdu Písmo, alebo my?

Dnes je doba taká, že pravda je zrelativizovaná. Každý si vyznáva, alebo môže vyznávať svoje, kladieme dôraz na osobnú slobodu, na slobodu prejavu a vyznania, žiaľ preto sa nenamáhame hľadať čo je pravda. Základným krédom dnešného človeka nie je hľadanie pravdy a rozlišovanie čo je dobré a čo zlé, ale základným krédom je: budem si žiť tak, ako to mne vyhovuje, budem si žiť tak, ako je mne príjemné, to je pre mňa smerodajné. O pravdu sa dnešný človek nestará, preto nemáme problém klamať, cudzoložiť, opustiť rodinu, nerešpektovať autoritu a žiaľ, dokonca preto mnohí aj nenávidia a zabíjajú. A nájdeme si pritom celkom vhodné, tie logické ospravedlnenia. Všetko robíme podľa toho, čo nám vyhovuje. Ak je pre mňa prospešnejšie oklamať, tak predsa oklamem, ak je pre mňa výhodnejšie zamlčať aj vieru, tak budem mlčať, ak je výhodnejšie a prospešnejšie zbaviť sa počatého dieťaťa, tak to urobím, ak som si prestal rozumieť so svojou manželkou, tak si nájdem inú, ak môžem šetriť pri zaplatení dane, tak prečo by som to nevyužil. Tak hľadáme ľahšie cesty a ľahšie riešenia. Koľko ľudí sa pýta: a čo na to Boh? Bože, aký je pohľad na môj život? Aká je, Bože, pravda o mne? Ako ma Ty vidíš? Bojíme sa Ho ešte? Netrápi nás to. Žijeme ako bez Boha na svete. Ústami síce vieru v Neho vyznávame, ale životom dokazujeme niečo iné. Žijeme si vlastným životom. Zabudli sme, že základom našej viery je Písmo sväté, na základe Písma, ktoré je prameňom viery a prameňom života, môžeme vidieť svoje chyby. Tam je pravda o nás. Dieťa sa môže pýtať čo hovorí Písmo vo vzťahu ku svojim rodičom, študent sa môže pýtať o svojej príprave na vyučovanie, o svojich niektorých podvádzaniach, mladý človek sa môže pýtať, čo hovorí Písmo o chodení so svojim partnerom, čo hovorí Písmo o mojej sexualite, čo hovorí Písmo o mojom manželstve, čo hovorí Písmo o našej práci, ako si máme plniť svoje povinnosti, čo hovorí Písmo o vzťahu k našim blížnym, ako máme spolu vychádzať, ako si máme pomáhať. Nevytvárajme svoje vlastné učenie. Buďme verní Kristovi a odkazu reformácie – Jedine Písmo. Zmenili sa vonkajšie podmienky, ale človek, ani Boh sa nezmenili. Nechoďme svojou vlastnou cestou, lebo sa staneme otrokmi aj keď sa budeme nazývať evanjelikmi. Pravda nás vyslobodí. Musíme si uvedomiť, že vo všetkých oblastiach nežijeme podľa Písma, vykonávame svoju vlastnú vôľu, robíme to, čo sa nám páči, to čo nám vyhovuje. A, žiaľ, priznajme, že nerobíme to, čo od nás chce Boh. To je zlo dnešnej doby. Je to ľahostajnosť, na seba sústredenosť, aby som sa ja dobre cítil, aby mne bolo dobre, čo ja chcem, čo sa mne páči. Skúmajme, či je toto Božia vôľa pre náš život. Nájdeme uspokojenie, ak pôjdeme takouto cestou? Ježiš hovorí: Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jedine pravda nás vedie do skutočnej slobody, ktorá je v Ježišovi Kristovi. Nech nám dá tú milosť, aby sme mohli hľadať túto pravdu deň čo deň, aby nám ona prinášala vyslobodenie.

Pokoj Vám!!

Komentovať