Hlasujte za obnovu historických organov

Hlasujte za obnovu historických organov

Informujeme o hlasovaní na internetovej stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Hlasovaním podporíte ich opravu. Hlasovať sa dá len do 25. februára.

Levoča

Barokový organ výnimočný ojedinelou výzdobou píšťal sa nachádza v evanjelickom kostole v Levoči. Tento 13-registrový organ s pedálom pochádza z roku 1697. Do pôvodného, dnes už nezachovaného dreveného artikulárneho kostola ho postavil neznámy organár, pričom v roku 1837 bol výraznejšie prestavaný a rozšírený slávnym Andreasom Zimmerom. Cieľom reštaurovania je prinavrátiť historickému nástroju pôvodný zvukový charakter, čím by sa získala ojedinelá možnosť usporiadať koncerty a štýlovo uplatniť nielen tzv. starú hudbu, ale aj diela z novších období.

Gelnica

Najväčší barokový organ zachovaný na Slovensku sa nachádza v Gelnici v evanjelickom kostole. Patrí medzi najvýznamnejšie diela banskobystrického organára Michala Podkonického, ktorý staval organy aj vo Viedni. Ide o dvojmanuálový organ s pedálom a bol postavený v rokoch 1790 – 1792. V organe sa dodnes nachádza register Fagot 8′, ktorý má napodobňovať zvuk hudobného nástroja fagot. Je to jediný jazykový register z obdobia baroka zachovaný na území Slovenska. Nástroj je v zlom technickom stave, napadnutý drevokazným hmyzom, čo je nevyhnutné riešiť, inak dôjde k nezvratným škodám na jeho zvukovej hodnote.

Svojím hlasom im môžete pomôcť získať peniaze na jeho opravu.  Prosia aj o agitáciu za hlasovanie aj vo vašich cirkevných zboroch.

Na www.nadaciavub.sk/poklady je možnosť hlasovať aj za iné organy.

Komentovať