Plenárne zhromaždenie snemu evanjelických teologických fakúlt v Nemecku

8. a 9. októbra t.r. sa konal snem evanjelických teologických fakúlt v Nemecku. Hostiteľkou bola Evanjelická teologická fakulta Rýnskej Univerzity Friedricha Wilhelmsa v Bonne. Ústredným bodom programu boli rozhodnutia skúšobného poriadku (medziskúšky a 1. teologickej skúšky /magister teológie) pre v zostave (moduloch) štrukturovaného štúdia. Ináč ako vo väčšine iných odboroch nebude sa v odbore teologického štúdia dávať stupeň fázy bakalár a magister. Ďalšie rozhodnutie uvádza, že študijné výsledky ,získané na odborných vysokých školách akreditovaných v posledných rokoch vedeckou radou a ktorých nositeľmi sú slobodné cirkvi a evanjelikáli, spravidla sa nemôžu uznávať. Odôvodnené jednotlivé prípady rozhodnutia sú však možné. Snem evanjelických teologických fakúlt je vysokoškolské politické zastúpenie 19 evanjelických teologických fakúlt nemeckých univerzít a troch cirkevných vysokých škôl.  Predsedom grémia je prof. Dr. Jens Schröter, z Humboldtovej Univerzity v Berlíne. Za jeho nového zástupcu bol zvolený prof. Dr. Jürgen van Oorschot z Univerzity Friedricha Alexandra v Erlangen- Norimberk.

(www.ekd.de)

Komentovať