Diskusia okolo bývalého kaplána J. Pavlúsa

10.8.2016
Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána J. Pavlúsa:
http://ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/stanovisko_zboru_biskupov_k_medializovanym_informaciam_ohladom_kaplana_j_pavlusa

17.8.2016
Otvorený list na podporu kaplána Jakuba Pavlúsa:
https://dennikn.sk/540193/otvoreny-list-na-podporu-kaplana-jakuba-pavlusa/

18.8.2016
Reakciak Zboru biskupov “K vyjadreniu pedagógov a doktorandov EBF UK”:
http://ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/k_vyjadreniu_pedagogov_a_doktorandov__ebf_uk

Komentáre k “Diskusia okolo bývalého kaplána J. Pavlúsa

  1. Odkazujem býv. kaplánovi J. Pavlúsovi . Zdá sa, že nastal čas, aby sa aj pedagógovia na fakulte vystupovali vrátili späť k štúdiu Biblie ! Lebo slová Písma sa napĺňajú:
    … hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. 23 Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. 24 Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. 25 Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší.

    List apoštola Pavla kresťanom v Ríme 1, 21 – 28

    Denník_N nech radšej vysvetlí náhly nárast zákl. imania o 750 tisíc eur – nie miešať sa do záležitostí ECAV.

Komentovať