Valné zhromaždenie ELCA

V dňoch 8. – 13. augusta 2016 sa v New Orleanse konalo valné zhromaždenie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA). Zúčastnilo sa ho 945 členov s právom hlasovania. Najvyššie grémium cirkvi prijalo viacero rozhodnutí:

-zvolilo viceprezidenta (zástupcu biskupa) tejto cirkvi. Stal sa ním farár William B. Horne zo zboru sv. Pavla v meste Clearwater, Fla. Inštalovali ho na záverečných službách Božích 13.augusta.

– prijali Vyhlásenie o ceste, dokument o ekumenickej práci na poli zjednotenia s katolíckou cirkvou.

-schválili stratégiu práce s migrantami, ich deťmi a ich rodinami.

– zjednotili a zjednodušili  sieť práce v oblasti slova, diakonie a diakonických služobníkov s platnosťou od 1. jan. 2017.

– schválili rozpočty pre roky 2017, 2018,2019  vo výške cca 65, 64 a 64 miliónov USD.

-zvolili členov do rôznych výborov a komisií ELCA.

– prijali dodatky a úpravy k ústave a stanovám cirkvi.

ELCA je najväčšou luteránskou cirkvou v USA. Má viacej ako 3,7 milióna členov vo vyše 9.300 cirkevných zboroch v 50 štátoch USA a v oblasti Karibiku.

(www.elca.org)

Komentovať