Biblia, cirkev a sloboda slova

V súvislosti s prípadom kaplána z Turian sa objavujú príspevky v liberálnych a bulvárnych médiách k téme slobody myslenia v cirkvi . Mnohí pisatelia si cirkev a jej predstaviteľov podávajú ako predmet arogantnej kritiky, zveličovania a nenáležitého prirovnávania. My, čo sme členmi cirkvi , musíme sa ozvať a uviesť veci  na pravú mieru.

Cirkev je spoločenstvom Božích dietok, pokrstených, ktorú založil Spasiteľ Ježiš Kristus a On je jej hlavou. On jej dáva svojho Svätého Ducha, ktorý ju vedie, posväcuje. Cirkev je teda svätá a apoštolská. Jej členovia sa riadia a spravujú Písmom svätým, ktoré je jediným pravidlom života a viery. Reformácia vyzdvihla zo zabudnutia v stredoveku princíp Solus Christus, Sola Scriptura. Ak člen cirkvi, tobôž teológ , riadi sa ľudským podaním a učením , ktoré je v protive s Písmom, sám sa z cirkvi vydeľuje, berie na seba následok cirkevnej disciplíny a poriadku. Vedúci cirkvi sú o.i. i na to, aby dohliadali , či sa v cirkvi správne učí, vykladá Písmo, či sa aj podľa neho žije. Cirkev teda nemôže byť spolkom voľnomyšlienkárov, ktorí v rámci slobody myslenia , šíria bludy, svoje ideológie, svoje ľudské pomýlené a prekrútené interpretácie Písma. Pravá cirkev od začiatku bola prenasledovaná. A je to tak až doteraz. Útočia na ňu, kritizujú, zosmiešňujú, v mnohých krajinách vraždia, prenasledujú kresťanov. Cirkev však nezničia . Ani brány pekelné. Modlime sa preto za seba i našich bratov a sestry, za cirkev a jej služobníkov. Horlivo študujme Božie Slovo a zamýšľajme sa nad ním. Žime príkladným životom lásky a spravodlivosti. Pokoj Boží nech je s nami.

 

 

Komentovať