Začínajú prázdniny

Začínajú prázdniny

Dnes je 30. jún – posledný deň školského roku. Žiaci i učitelia sa tešia na oddych. Za všetku pomoc i požehnanie v školskom roku 2015/16 patrí vďaka a chvála Najvyššiemu. I počas prázdnin treba pamätať na to, že Pán Boh nemá prázdniny, je s nami, pozoruje naše konanie i reči i myslenie. Nerobme preto zármutok Jemu a škodu sebe. Oddýchnime si, relaxujme, naberme nových telesných i duševných síl. Zmeňme prostredie, poznávajme nové kraje i krajiny, nové mestá i prírodu. Prajeme vám Božiu ochranu počas prázdnin, pekné počasie a veľa pozitívnych zážitkov.

Komentovať