Štatistika návštevnosti evanjelik.sk

Máj 2016
počet návštev: 3150
počet užívateľov: 2222
zobrazených stránok: 12692
zobrazených stránok na 1 návštevu: 3,93
priemerný čas návštevy: 1,47min
podiel nových vs. pravidelných návštev: 42%/58%

Jún 2016
počet návštev: 2475
počet užívateľov: 1674
zobrazených stránok: 7892
zobrazených stránok na 1 návštevu: 3,19
priemerný čas návštevy: 2,04min
podiel nových vs. pravidelných návštev: 38%/62%

Regióny:
Slovensko: 78%
Česko: 4.4%
Veľká Británia: 4.3%
Srbsko: 1%
Ostatné: 12.3%

Technika:
Osobný počítač: 78%
Mobil: 16%
Tablet: 6%

Komentovať