Bludné učenie biskupa Ulricha v Nemecku

Farár Jochen Teuffel v cirkevnom zbore Voehringen/Iller zakázal kázať  vedúcemu biskupovi VELKD a krajinskému biskupovi zo Schwerinu Gerhardovi Ulrichovi  v kostole tohto cirkevného zboru. Dôvodom je biskupovo  veľkonočné posolstvo uverejnené v novinách Evangelische Zeitung z 27. marca t. r. Biskup tam o .i. písal: ” Ježiš, Boží muž a majster, je mŕtvy. Jeho telo zaniklo ako zanikne každé ľudské telo. Ale to, čo v ňom bolo božské, jeho vec, jeho zanietenie pre  skutočný život, to nie je mŕtve. Je živé, ak vy – nasledovníci a nasledovníčky tak chcete. ” Farár biskupa viac razy v listoch upozornil, že takáto zvesť  je v rozpore s evanjeliom a s učením evanjelickej cirkvi. Vyzval Ulricha tieto výroky ako kresťansky falošné vo všetkých formách odvolať a súčasne vyznať , že Ježiš Kristus je vtelený Boží Syn.

(www.idea.de)

Komentovať