Pozvanie na Košariská a Bradlo

Dnes, 3.mája 2016 koná sa – tak ako každoročne – pietna spomienka na gen.M.R.Štefánika na Službách Božích na Košariskách o 16.30. Po ich skončení slávnosť pokračuje kladením vencov na Bradle.

 

Komentovať